fbpx
Jeg har drevet min egen praksis som coach siden 2016. Jeg jobber med privatpersoner, ledere og arbeidsfellesskap, i tillegg til å holde kurs og foredrag.
 
Jeg er utdannet Mastercoach hos Leadership by Heart, og jobber som mentor og lærer for masterstudenter ved samme coachutdanning. 
 
Jeg er også utdannet bibliotekar, med en stor kjærlighet til kunsten, og særlig litteraturen, og har lang fartstid som kursholder, prosjektleder og litteraturformidler ved Trøndelag fylkesbibliotek. 

Min drivkraft er å støtte folks skaperkraft og nysgjerrighet, og å hjelpe folk til å finne styrken og gleden i seg selv.

Mitt utgangspunkt vil alltid være hva du har behov for i din utvikling. Ved å lytte og stille deg spørsmål vil jeg hjelpe deg til en dypere kontakt med dine egne behov, dine egne ressurser og din egen sannhet.

Jeg gir deg ikke råd, men hjelper deg til å finne dine egne svar.

Jeg vil vise deg verktøy som hjelper deg til å stå stødig i deg selv, til å leve ut ditt potensiale, takle stress og vanskeligheter i livet, og til å slippe til gleden og kjærligheten.

Når man har god kontakt med sitt indre liv og sin egen sannhet er det så mye lettere å leve godt sammen med andre.

Du er velkommen til en gratis og uforpliktende samtale.

Shared Reading

Jeg har i perioden 2019-2022 vært prosjektleder for Litterære pusterom – Shared Reading for større livskvalitet.
 

Jeg er kursholder i metoden Shared Reading, og har sammen med Kirsten Muhle i Litteratur for alle  utdannet over 300 leseledere i Shared Reading-metoden. 

Ta kontakt hvis du ønsker å ta kurset eller ønsker mer informasjon om metoden Shared Reading.

Shared Reading, og har sammen med Kirsten Muhle i Litteratur for alle

Hva er Coaching?

Coaching handler om å hjelpe deg til å finne dine egne svar. Som Coach gir jeg ikke råd Jeg lytter, stiller spørsmål, og hjelper deg til en dypere kontakt med deg selv.

Gjennom coachingsamtaler vil jeg hjelpe deg å finne et trygt ståsted i deg selv, som gjør deg modig og nysgjerrig. Slik at du finner din egen vei til vekst og glede.

Jeg vil også vise deg verktøy du kan bruke selv i hverdagen..

Jeg har min utdannelse som Coach fra Leadership by heart. Som navnet sier handler det om å ta lederskap fra hjertet, fra et godt sted i seg selv. Det kan gjelde lederskap i yrkeslivet,  og lederskap for seg selv, i sitt private liv.